Regulamin 

  1. Właścicielem sklepu jest firma
   HANIPOL F.H. Arkadiusz Hanik,
   zarejestrowana w Sosnowcu 41-219 ul. Szymanowskiego 9b
   zaświadczenie o działalnosci gospodarczej 21150  wydanego przez prezydenta miasta Sosnowiec z ostatnimi zmianami 02-08-2004
   regon: 271868300 z ostatnimi zmianami 02-08-2004
   Firma jest płatnikiem VAt o numerze identyfikacyjnym: 644-051-10-67,
   Niniejszy portal jest platformą do hurtowych zakupów dla podmiotów gospodarczych.

  2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu jak i warunków dostawy i płatności.

  3. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta. Zamówienie może byc dowolnie zmieniane przez kupującego do momentu zaakceptowania przez Hanipol f.h. i przygotowania go na magazynie. Zamówienia można składać 24h/dobę

  4. W przypadku zamówienia produktu dostępnego na magazynie zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. (Dni robocze- wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

  5. Stan magazynowy produktów (funkcja dostępna dla zaawansowanych użytkowników) jest stanem on-line zgodnym ze stanem rzeczywistym na  magazynie, nie uwzględniają rezerwacji klienta. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu w magazynie sklepu Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu dwóch dni roboczych. W tej sytuacji Zamawiający może zrezygnować z dokonania zakupu wybranego produktu lub wyrazić zgodę na dłuższy okres realizacji.

  6. Nie wszystkie produkty z oferty Hanipol f.h. są dostępne w każdym kraju, ze względu na lokalne licencje, wyłączności bądź ochronę patentową. Informacje prosimy zasięgać po adresem info@hanipol.com. Każda sprzedaż produktów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej musi być indywidualnie uzgadniana z firmą handlową Hanipol.
  7. Hanipol FH nie bierze odpowiedzialności za sprzedane produkty na terytorium innego kraju, w przypadku gdy obowiązuja tam inne prawa niż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient ponosi ciężar opłat i zobowiązań prawnych jakie obowiązują w kraju do którego produkty są sprowadzane. Klient ma obowiązek sprawdzić czy dany produkt jest dopuszczony do sprzedaży w kraju, do którego importuje, ze względu na obowiązujące prawo i atesty sanitarne. Zakupy w firmie Hanipol dokonywane są na własną odpowiedzialność.
  8. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.

  9. Z zakupionego towaru można zrezygnować w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów. Należy poinformować nas o odstapieniu od umowy wysyłając je mailem lub złożyć oświadczenie na piśmie. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty przesyłki zwracamy jedynie w przypadku gdy wybrana została najtańsza zwykła opcja przesyłki. Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na adres: Hanipol F.H. ul. Szymanowskiego 9B, 41-219 Sosnowiec

  10. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów firma Hanipol zleca ich doręczenie firmie kurierskiej  "UPS", Jeśli zamówienie hurtowe przekracza kwotę 1000zł  a zamówienie detaliczne przekracza kwotę 250zł  koszty transportu ponosi firma Hanipol. W przypadku zamówień o niższej wartości, koszty transportu pokrywa Zamawiający. Opłaty są zryczałtowane niezależne od wielkości przesyłki. Oferta dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski. Koszty transportu do zamówień poza granicami kraju ustalane są indywidualnie.

   a. KURIER  (przesyłka ubezpieczona)
   przedpłata  13,99 zł+VAT = 17,21 zł brutto
   pobranie     22,99 zł+VAT = 28,28 zł brutto

   b. POCZTA POLSKA (przesyłka bez ubezpieczenia)
   przedpłata:     17,99 zł+VAT = 22,12 zł brutto
   pobranie:      24,99 zł+VAT = 30,73 zł brutto
   na życzenie klienta istnieje możliwość ubezpieczenia

  11.  Dostepne formy płatności::

   - płatnosć na konto bankowe  Hanipol f.h.

   Dane do przelewów bankowych:

   PLN:                 PLN    88 2490 0005 0000 4530 8104 3259
   EURO:              EUR   PL73 2490 0005 0000 4600 3314 8377
   USD:                USD   PL47 2490 0005 0000 4600 3092 3956
   FUNT UK:          GBP   PL86 2490 0005 0000 4600 2378 7352
   KORONA CZ:    CZK    PL62 2490 0005 0000 4600 6498 3393

   Alior Bank, SWIFT: ALBPPLPW
   Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa

   - płatność z pomocą Przelewy 24 (przelewy bankowe, karta kredytowa)
   - pobranie u kuriera lub poczty
   - zapłata w kasie firmy podczas odbioru osobistego
   - odroczony termin płatności w/g podpisane umowy pomiędzy klientem a Hanipol f.h.

  12. Wszystkie produkty objęte są  gwarancją 24 miesiecy ważną od daty zakupu. Gwarancja ważna jest z dokumentem sprzedaży.

  13. Firma Hanipol zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci firmy Hanipol mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

  14. Jeśli widoczna na portalu jest cena w przedziałe 0,01zł do 1,00zł wówczas oznacza to, iż produkt jest przeznaczony tylko dla klientów hurtowych kupujących produkty z danej kolekcji i Hanipol zastrzega sobie zmianę tej ceny.POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( dalej Rozporządzenie 2016/679) (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, iż od dnia 25 maja 2018r.będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez FH Hanipol Arkadiusz Hanik.

 Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że od dnia

 25 maja 2018 aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez FH Hanipol Arkadiusz Hanik

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FH Hanipol Arkadiusz Hanik z siedzibą w Sosnowcu 41-219 ul.K. Szymanowskiego 9b, NIP: 6440511067 REGON: 271838300.

 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez mail: daneosobowe@hanipol.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: F.H.Hanipol Arkadiusz Hanik ul. K. Szymanowskiego 9b,41-219 Sosnowiec w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa  danych osobowych

 3. Podstawą do przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest świadoma i dobrowolna Państwa zgoda na przetwarzanie tych danych, udzielana drogą mailową, w formie papierowej lub poprzez stronę www.hanipol.com

 4.  Informujemy,że dodatkowe Państwa dane możemy pozyskiwać z publicznie dostępnych rejestrów(CEiDG, GUS) w zakresie tam upublicznionym oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorcy w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej.

 5. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr NIP.

 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  a.      
  w celu realizacji umowy
  b.     
  sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora
  c.      
  w celach analitycznych i statystycznych
  d.     
  w celu przekazywania do Państwa treści marketingowych drogą pocztową telefoniczną e-mailową w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody o formie wzajemnego komunikowania się w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (windykacja należności, postępowania sądowe)

 7.  Państwa dane osobowe będą przekazywane:
  a.      
  dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dochodzenia należności, usługi prawne, księgowe
  b.     
  podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe
  c.      
  bankom w zakresie realizacji płatności
  d.     
  organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do czasu wycofania przez Państwa zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia spraw przez czas wymagany przepisami prawa.

 9. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google Inc (Google Analytics tzw. analizy sieci) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowania) celem analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 11. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 12. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości współpracy a tym samym brak możliwości świadczenia usługi przez Administratora.

 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 Skontaktuj się z nami